خون کافر مسکرات مردار

 

احـكام نجاسات

خون

پلاسما

سؤال 57 : خون از سه بخش تشكيل مى شود گلبولهاى قرمز ، گلبولهاى سفيد و پلاسما ، اگر خون را جدا كرده و اين سه بخش را درون يك لوله از همديگر تفكيك بنمائيم ، آيا پلاسما پاك است يا خير ؟ ( لازم به ذكر است كه جراحتى كه از زخم خارج مى شود همان پلاسما است . )

جواب : چنانچه بر پلاسما خون و دم صادق است عرفاً نجس العين است و چنانچه دم و خون صادق نيست متنجس است .

خون در شير گوسفندان:

سؤال 58 : در فصل بهار شير گوسفندان طغيان مى كند و سرخ مى شود آيا پاك است ؟

جواب : چنانچه اهل خبره محل بگويند اين سرخى در شير خون است نجس و خوردن آن حرام است ، و الاّ نه نجس و نه حرام است .

سؤال 59 : در فصل بهار ، شير بعضى از گوسفندان طغيان مى كند ، ابتدا كه مى دوشند مانند خون است كه رنگ شير در ظرف تغيير مى كند ، بعد كه مقدارى دوشيدند صاف مى شود ، آيا اين شير كه داخل ظرف است و آنچه داخل پستان گوسفند است محكوم به طهارت است ؟

جواب : از مقدار شيرى كه عرفاً خون صدق مى كند اجتناب كنيد ، و همچنين در صورتى كه مخلوط به خون باشد و دست وظرف را بشويند و بقيه شير طاهر است .

كافر

اهل كتاب

سؤال 60 : اهل كتاب ( يهود ،نصارى ) كه پيامبرى حضرت محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) را قبول ندارند نجس هستند يا پاك ؟

جواب : اقوى نجاست آنهاست .

سؤال 61 : نظر حضرتعالى درباره طهارت و نجاست اهل كتاب چيست ؟

جواب : اخبار درباره طهارت و نجاست اهل كتاب مختلف است و ترجيح با اخبار نجاست آنهاست كه مطابق مشهور و مخالف عامه است .

*   كافر كتابى معاهد :

سؤال 62 : آيا اموال و اعراض و خون كفار كتابى براى مسلمانان مباح است ؟ و آيا براى مرد مسلمان جايز است كه با زنان كشورهاى غربى رابطه جنسى برقرار كند كما اينكه بين خود آنها معمول و متداول است ؟

جواب : كفار كتابى كه جزيه مى دهند يا با دولت اسلامى قرارداد دارند ، مال و دم و عرض آنها محترم است ، اما زنان كشورهاى غربى چنانچه دولت آنها با دولت اسلامى معاهده دارد رابطه بايد با ازدواج صحيح باشد و بدون نكاح جائز نيست اگر چه متداول باشد .

كافر حربى:

سؤال 63 : كافر حربى به چه كسى گفته مى شود ؟

جواب : كفارى كه نه در ذمه اسلام هستند و نه با مسلمين معاهده و قرارداد بسته اند ، حكم كافر حربى را دارند .

*   نيكى به كافر :

سؤال 64 : نيكى به كفار هرگاه به جهت كفر آنها نباشد چه حالتى دارد ؟

جواب : مانعى ندارد ، خصوصاً اگر به جهت تأليف قلوب باشد .

*   طلب آمرزش براى كافر :

سؤال 65 : طلب آمرزش و يا هدايت براى كفار چه حالتى دارد ؟

جواب : طلب هدايت جايز است ، ولى طلب آمرزش بعد از مردن جايز نيست ، و در زمان حيات اگر به معنى اين باشد كه خداوند اول او را هدايت كند و سپس بيامرزد اشكال ندارد .

*   اعمال خيريه براى ارحام كافر :

سؤال 66 : حكم انجام اعمال خيريه براى ارحامى كه كافر هستند چيست ؟

جواب : رجاءاً اشكال ندارد و محتمل است موجب تخفيف شود خصوصاً نسبت به پدر .

منافق

سؤال 67 : آيا دشمنى با منافق كه در ظاهر مسلمان و در باطن كافر است واجب است ؟ در چه حدى ؟

جواب : اگر واقعاً يقين داشته باشد كه در باطن كافراست ، احكام معاشرت با كافر را بايد انجام دهد ، ولى اگر شك يا ترديدى در كفر واقعى يا مرتد شدن او را داشته باشد ، بايد احكام و رفتار و معاشرت يك مسلمان ظاهرى را رعايت نمايد .

مسكرات

الكل:

سؤال 68 : آيا الكل نجس است يا طاهر ؟

جواب : الكل و هر نوع مايع ديگرى كه اگر انسان آنرا بخورد او را مست مى كند نجس است .

ادكلن:

سؤال 69 : استفاده از ادكلنى كه مى گويند در آن الكل به كار رفته است چه حكمى دارد ؟

جواب : از آن اجتناب نماييد .

سركه شدن شراب:

سؤال 70 : آيا شراب كه نجس است به سركه شدن پاك ميشود و خوردن آن حلال است يا نه ؟

جواب : شراب بعد از سركه شدن پاك و حلال است .

عطرهاى وارداتى:

سؤال 71 : عطرهايى كه از كشورهاى غربى وارد مى شود و ممكن است در تركبيات آنها از مسكرات استفاده شده باشد ، استعمال آنها و نماز خواندن با آنها چه حكمى دارد ؟

جواب : مادامى كه در بازار مسلمين است و نجاست و مواد تركيبى آن معلوم نيست ، استعمال و نماز خواندن با آن اشكال ندارد . اما اگر علم بر نجاست داشته باشد با آن نماز نخواند .

بيره:

سؤال 72 : شرابى به نام « بيره » مشهور است در صورتى كه مسكر نباشد آيا طاهر است يا نجس ؟

جواب : اگر همان فقاع است كه از جو گرفته مى شود و امام (عليه السلام) مى فرمايد : « اين خمرى است كه مردم آن را كوچك شمرده اند » و مستى كمى دارد كه محسوس مردم نيست ، هم حرام و هم نجس است .

ماء الشعير حلال:

سؤال 73 : آب جو حلال كه به آن ماء الشعير مى گويند چيست و چگونه تهيه مى شود ؟

جواب : ماء الشعير كه حلال است عبارت از آن است كه جو را در آب بجوشانند و بعد از مقدارى جوشيدن و سرد شدن ، آشاميدن آن حلال است .

مردار

سؤال 74 : به چه دليل پنير مايه اى كه در شيردان گوسفند مرده مى باشد با آب كشيدن پاك مى شود ؟

جواب : چون روايات صحيحه داريم بر پاك شدن آن .

حيوان نجاست خوار:

سؤال 75 : حيوان حلال و نجاستخوار مرغ خون خوار و لاشه خوار مرغى كه خون خوار و لاشه خوار شده آيا حكم جلاّل و حيوان نجاستخوار را دارد ؟
يا نجاستخوار مخصوص اكل عذره انسان است ؟

جواب : نجاستخوار ( جلاّل ) مخصوص اكل عذره انسان است على الاظهر .