شرایط وضو اجزاء وضو چیزهایی که باید یرای آنها وضو گرفت مبطلات وضو احکام وضو
 

احـكام وضـو

شرايط وضو

كمك كردن در وضو:

سؤال 76 : در وضو اگر شخصى دست كسى را كه در حال وضو گرفتن است براى مسح سر و پاها حركت دهد چه حكمى دارد ؟

جواب : اختياراً نبايد ديگرى دست او را حركت دهد و در صورت اضطرار مانعى ندارد .

برطرف كردن چرك و گچ زيرناخن:

سؤال 77 : حكم چرك يا گچ و امثال آن كه زير ناخن جمع مى شود براى وضو گرفتن چيست ؟

جواب : ازاله چرك زير ناخن واجب نيست ، مگر آن كه از ظاهر حساب شود به اين كه ناخن را به حدى كوتاه كند كه زير آن ظاهر شود در اين صورت بايد چرك وگچ را برطرف كرد و سپس شست ، مگر آن كه قطع داشته باشيم كه جرم ندارد ومانع نيست .

وضو گرفتن با وجود نامحرم:

سؤال 78 : وضو گرفتن زن در جايى كه نامحرم او را مى بيند چگونه است ؟

جواب : وضوى او صحيح است ، ولى كار حرامى انجام داده است .

نبودن مانع روى بدن:

سؤال 79 : رنگهاى غليظ از قبيل رنگ پوست گردو و . . . كه دست را سياه مى كند آيا مانع محسوب مى شود ؟

جواب : صرف رنگ مانع نيست مگر آن كه جِرم داشته باشد .

اجزاء وضو

شستن صورت و دستها

 رساندن آب به تمام عضو :

سؤال 80 : مراد از شستن صورت و دستها در وضو رساندن آب به صورت و دستها است همراه با دست كشيدن يا بدون كشيدن ؟

جواب : مقصود رسيدن آب است به تمام عضو ، چه به دست كشيدن باشد يا بدون آن ، به مسئله 243 توضيح المسائل ما مراجعه نماييد .

 چگونگى شستن :

سؤال 81 : در شستن صورت و دستها اگر چند مشت آب بريزيم سپس دست بكشيم صحيح است يا يك مشت آب بريزيم و از بالا به پايين بشوييم و دوباره مشت ديگرى آب بريزيم و بشوييم ؟

جواب: هر دو طريق صحيح است و لكن زياد تكرار نكند كه به وسوسه برسد.

 شستن صورت با دست چپ :

سؤال 82 : آيا با دست چپ در وضو در حال اختيار مى توان صورت را شست ؟ با هر دو دست چطور ؟

جواب : جايز است .

 شستن موهاى دست :

سؤال 83 : در وضو ، رساندن آب به پوست در صورت غلظت موهاى دست لازم است يا حكم ريش را دارد ؟

جواب : موهاى دست با خود پوست در وضو ولو اين كه غلظت داشته باشد

بايد شسته شود وحكم ريش را ندارد .

 شستن دست :

سؤال 84 : اگر در هنگام شستن دست چپ در وضو چند مرتبه به قصد شستن آب بريزد آيا دوم و سوم مانع مسح مى باشد ؟اگر به قصد وضوى ارتماسى دست راست را در آب فرو ببرد ، آبى كه در هنگام خارج كردن دست از آب بر روى دست مى ماند و آب غير وضو مى باشد مانع مسح است ؟

جواب : در مفروض سؤال ريختن آب متعدداً و پى در پى به قصد يك بار شستن ، چنانچه در مراتب سابقه تمام عضو را فرا نگرفته باشد صحيح است و مسح با آن مانعى ندارد . و در ارتماسى در وقت اخراج قصد وضو نمايد .

 آب خارج در اعضاء وضو :

سؤال 85 : در وضو هنگام شستن دست ، احياناً آب از شير روى دست انسان مى ريزد يا دست به جاى نجس مى خورد و بايد آب بكشد آيا اين عمل سبب بطلان وضو است ؟

جواب : اگر قبل از تمام شدن شستن دست چپ باشد وضو باطل نمى شود و در دست چپ اگر آبى كه مى ريزد بسيار كم باشد بطورى كه مستهلك شود عرفاً اشكال ندارد .

مسح

 چگونگى مسح سر و پا :

سؤال 86 : مسح سر و دو پا در وضو بايد با كف دست باشد يا با انگشتان ؟ آيا صرف گذاشتن دست كفايت مى كند يا كشيدن لازم است ؟

جواب : با انگشتان هم مى شود مسح كرد على الاظهر ، ولى صرف گذاشتن دست روى محل مسح كفايت نمى كند . بلى ، اگر دست را روى آن بگذارد و مقدارى بكشد مجزى است ، ولى بهتر است كه دست را روى انگشتان پا گذاشته

و مسح كند .

 اندازه مسح سر :

سؤال 87 : در كشيدن مسح سر ، براى كسى كه موى بلند دارد به نحوى كه موها تا روى ابروى او رسيده تا چه اندازه مسح واجب است ؟ آيا تا سر موها بايد مسح كند ؟ اگر آب مسح به آب وضو برسد چه حكمى دارد ؟

جواب : احتياط مستحب آن است كه از درازا به اندازه يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نمايد اگر چه وجوب مسح به مقدار عرض يك انگشت ، خالى از قوت نيست ، و اگر در حين مسح دستش به آب وضوى صورت تماس پيدا كرد بايد با آن قسمت از دست كه تماس نگرفته مسح پا نمايد .

 تكرار مسح :

سؤال 88 : آيا سر و پا را مى توان دو بار مسح نمود ؟

جواب : در قدمين اشكال ندارد اما در مسح سر ، قبل از تكرار سر را خشك كند .

 تماس آب مسح با صورت :

سؤال 89 : اگر هنگام كشيدن مسح سر ، آن قدر مسح سر را بكشد كه به آب صورت برسد ، وضو باطل مى شود يا خير ؟ يا هنگام وضو گرفتن ، صورت را آن قدر از بالا شسته باشد كه كمى از سرش هم شسته شده ، اگر هنگام مسح كشيدن سر ، مسح را زياد بكشد كه به آب سر يا صورت برسد ، وضو چه حكمى دارد ؟

جواب : مسح سر صحيح است و چنانچه با بقيه آبى كه در دستش مى باشد و مخلوط نشده مسح پا نمايد صحيح است .

 مسح كسى كه انگشتان او جمع شده :

سؤال 90 : انگشتان شخصى به گونه اى جمع شده كه نمى تواند با كف دست مسح سر وپا نمايد چگونه مى تواند مسح نمايد ؟

جواب : مى تواند با مقدارى از كف دست يا با نوك انگشتها ( ته ناخنها ) مسح نمايد .

 مسح بر روى موى مصنوعى :

سؤال 91 : براى كسى كه موى مصنوعى دارد ، مسح سر بايد به پوست سر برسد يا روى موى مصنوعى كافى مى باشد ؟

جواب : مسح سر را زير موى مصنوعى نمايد يعنى بر پوست سر يا بر موى اصلى مسح نمايد .

 وضو گرفتن در زير باران :

سؤال 92 : آيا انسان مى تواند هنگام باريدن باران وضو بگيرد ؟

جواب : مانعى ندارد چه باران شديد باشد چه خفيف ، ولى براى شستن دست چپ به لحاظ مسح سر و پا ، آب باران با آب وضو مخلوط نشود .

 مسح بر انگشت كوچك :

سؤال 93 : بعضى بانوان از لاك ناخن استفاده مى كنند آيا مى توانند جهت مسح پا ، فقط انگشت كوچك را كه لاك نخورده است مسح كنند ؟

جواب : مسح بر انگشت كوچك بنابر احتياط كافى نيست .

چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت

مس اسم الله:

سؤال 94 : آيا جايز است شخصى كه وضو ندارد با خودكار بر روى دست

خود كلمه « الله » را بنويسد ؟

جواب : احوط ترك آن است .

مس عبارت « بسمه تعالى »:

سؤال 95 : در اول نامه ها و نوشته ها عبارت « بسمه تعالى » نوشته مى شود . آيا حكم نام خداوند را دارد يا آن كه مى توان بدون طهارت به آن دست زد ؟

جواب : حكم نام خداوند را ندارد ولى بهتر است مراعات نمايند .

سكه هاى مضروب به نام ائمه(عليهم السلام):

سؤال 96 : مسح كردن و دست كشيدن و لمس كردن سكه 50 ريالى را كه تصوير مرقد حضرت معصومه(عليها السلام) دارد و يا سكه 100 ريالى كه تصوير مرقد على بن موسى الرضا (عليه السلام) را دارد چه حكمى دارد ؟

جواب : در نام پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه معصومين (عليهم السلام) و حضرت زهرا (عليها السلام) احتياط مستحب آن است كه بدون وضو مس نشود .

ظروف منقوش به اسماء معصومين (عليهم السلام):

سؤال 97 : نام مبارك ائمه معصومين (عليهم السلام) را بعضى از هيئتها در بشقابهاى ملامين و چينى نوشته اند و اين ظروف در مجالس عزادارى و غير آن استفاده مى شود و ممكن است دست بى وضو به آن بخورد و احياناً نجس شود ، حكم شرعى اين مسئله چيست ؟

جواب : بايد احترام آن را رعايت نمايند و ملاحظه نمايند هتك حرمت
نشود .

مبطلات وضو

مس ميت:

سؤال 98 : آيا مس ميت ، وضو را باطل مى كند ؟

جواب : احوط بطلان است .

احكام وضو

وضو قبل از دخول وقت:

سؤال 99 : شخصى يقين دارد كه وقت نماز شده است و براى خواندن نماز وضو مى گيرد ، بعداً مى فهمد وقت نماز نشده بود آيا مى تواند با اين وضو نماز بخواند ؟

جواب : بلى مى تواند نماز بخواند .

عدم فرق بين ترتيبى و ارتماسى:

سؤال 100 : آيا در وسعت وقت ، وضو گرفتن به صورت ترتيبى يا ارتماسى جايز است ؟ كدام صورت از ديگرى افضل است ؟

جواب : فرقى بين آن دو نيست .